Tài khoản bị checkpoint 956 có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân lớn nhất do IP mạng bị fb đánh giá xâu hoặc đo thiết bị của bạn đăng nhập quá nhiều tài khoản fb một lần nên facebook sẽ bắt xác minh 965 mỗi lần đăng nhập tài khoản mới. Nếu bạn đang bị vấn đề này nhưng vẫn cứ đăng nhập theo cách thông thường thì các tài khoản bạn mua đều bị dính 956. Việc tài khoản các bạn mua về chưa biết cách sử dụng bị 956 sẽ không thuộc hạng mục bảo hành nên các bạn xem kỹ bài này trước khi sử dụng số lượng lớn tài khoản nha.

checkpoint 956 là checkpoint link thông báo có đuôi là 7956

Các cách đăng nhập fb hạn chế checkpoint 956

Cách 1: Đăng nhập bằng cookie facebook

Đây là cách nhanh nhất và hạn chế checkpont 956 tốt nhất

Xem video Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=oKIVAW9vfws

Link tải addon: https://chromewebstore.google.com/detail/get-token-cookie/naciaagbkifhpnoodlkhbejjldaiffcm

 

Cách 2: Đăng nhập thường

Để hạn chế checkpoint bạn dùng https://mbasic.facebook.com/ để đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập nhiều tài khoản bàng uid , mật khẩu trên 1 ip mạng thì rất dễ xãy ra tình trạng checkpoint 956. Cách khắc phục là đổi ip mạng. Cách đơn giản nhất là reset modem mạng đang dùng, hoặc sử dụng mạng của điện thoại di động phát wifi, sau đó tắt mạng mở lại mình cũng sẽ có 1 địa chỉ IP mới. ngoài ra cách nâng cao bạn có thể mua proxy V6 tại website Taikhoan.org. Bạn co1 thể tìm kiếm cách sử dụng proxy V6 trên mạng

Bạn xem video này nhé: https://www.youtube.com/watch?v=uTiNWC7IoPs